Osalemine messil Interior Lifestyle Living 2019 Eesti ühisstendil 20.-22.11.2019 Tokyos [Big Sight] ning pop-up poes 23.-24.11.2019 Yokohama [Zou-no-hana Terrace].Eesti Disainerite Liit koostöös EAS-i ja Kodamu OÜ-ga kutsuvad sisustus- ja elustiiliettevõtteid tegema koostööd Jaapani suunal. Tokyo Interior Lifestyle Living 2019 messile on planeeritud 70m2 suurune ühistend, mis sisustatakse Eesti disaintoodetega. Kõrvuti planeeritava Koda maja väljapanekuga eksponeeritakse sisustus-, tööstus- ning elustiili tooteid. Kahel messijärgsel päeval avatakse ca 120m2 klaaspaviljonis pop-up showroom Yokohamas, kus on võimalik ka oma tooteid müüa ja klientidega vabamas õhkkonnas suhelda.


Osalema on oodatud ekspordile orienteeritud firmad, kes on suutelised vastavalt tellimustele operatiivselt tootmist korraldama.

Firmadel, kelle aastakäive on alla 300 000 EUR, tuleb osalemiseks tasuda 2000€. Ilma Jaapanisse sõitmata 1000€.
Firmadel, kelle aastakäive on üle 300 000 EUR, tuleb osalemiseks tasuda 3200 EUR. Ilma Jaapanisse sõitmata 2000€.
Osalemise omahind on 10 000€.

HIND sisaldab:
_sõidu- ja majutuskulu (1 in)
_ca 6 m2 pinda messi ühisstendil ja võimalus esitluseks pop-up poes
_toodete transpordikulu ja paigaldamist
_stendi kujundust
_tõlketeenust
_osalemist jaapanikeelses turunduskampaanias (kutsed, fotod, videod, tekst)
_lehekülge jaapani/ingliskeelses trüki- ja digikataloogis
_konsultatsioone ja koolitusseminari (EAS Jaapan ja PR firma)


Vastanutele saadetakse küsimustiku teine osa. VASTUSEID PALUKS 6.MAIKS! Teie osalemise otsus tehakse teatavaks 31.maiks.

Ankeet: http://bit.ly/EDM_JapanMessil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetme raames, mille tegevuste elluviija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Meede on suunatud loomevaldkondades tegutsevate väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvatamisele. Toetuse eesmärk on suurendada eksportööride hulka ja ekspordi müügitulu loomevaldkondades, kasvatada loomeettevõtjate lisandväärtust ning suurendada loomettevõtjate tulu ettevõtte ja töötaja kohta võrreldes Eesti keskmisega.